Topsælgere

Træfiberplader

MDF er en forkortelse for Medium Density Fibreboard. Det er en særlig kategori af træfiberplader. Fælles for træfiberplader er at de fremstilles af løv- eller nåletræ, som findeles til fiberstørrelse og samenpresses til plader. Der skelnes mellem fiberplader fremstillet ved en våd proces uden anvendelse af lim og fiberplader fremstillet ved en tør proces under anvendelse af lim.

Ved den våde proces anvendes samme teknik som kendes fra fremstilling af papir. Her udnyttes træets indhold af lignin til at sammenbinde træfibrene. Lignin er en af de tre kemiske hovedbestanddele i træ .Den våde proces anvendes ved fremstilling af traditionelle træfiberplader som f.eks. masonitplader.

MDF fremstilles ved en tør proces, der i vidt omfang ligner processen for fremstilling af spåndplader. Fiberplader har ligesom spåndplader den fordel at de kan fremstilles af billige råmaterialer, nemlig rester fra træindustrien og småt dimensioneret udtyndingstræ fra skovene. Fiberplader kan også fremstilles af andre plantefibre. Fremstilling af MDF-plader med fibre fra oliepalmen er f.eks. udbredt i Indonesien og Malaysia.

Opbygning og produktion af MDF

MDF-plader har kun været fremstillet kommercielt siden 1960’erne. MDF består af træfibre påført lim, der i tør tilstand er lagt som et tæppe, og derefter sammenpresset til en plade under høj temperatur og tryk. Ved denne proces hærder limen, og MDF-pladen opnår efter afkøling de endelige egenskaber.
Typen af lim er normalt urea- eller melamin lim. Indholdet af lim er mellem 8 % og 10 % af vægten.

Anvendelse og bearbejdning

MDF anvendes i stort omfang til møbler og inventar. MDF anvendes også til emballage samt i voksende omfang til konstruktionsbrug.
På byggepladsen bearbejdes MDF efter de samme metoder og med de samme værktøjer som almindeligt træ. MDF-plader har flere fordele i forhold til eksempelvis spånplader. F.eks. gør den finere materialestruktur det muligt at tilpasse og fræse kanter af f.eks. en bordplade på samme måde som massivt træ.
Ved bearbejdning af MDF udvikles der støv, så det anbefales at anvende åndedrætsværn.

Hjemmesiden vælger selv den korrekte porto, hvis kundeoplysningerne er udfyldt korrekt.

Plader over 1000 mm kan man eventuelt selv afhentes på lindeengen.